Bouwkundig Tekenburo H.J. PenninkhofAls u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet.

Via de site
https://www.omgevingsloket.nl/ kunt u een online vergunningcheck doen om te zien of u vergunningvrij, licht-vergunningplichtig of regulier vergunningplichtig bent. Tevens krijgt u hier te zien of u bijvoorbeeld een sloopvergunning, etc. dient aan te vragen.

Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd voldoen aan het Bouwbesluit. In dit besluit staan technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu.
Ook kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld eisen van welstand en het bestemmingsplan.


Werkwijze.
Ik heb mijn werkwijze in 2 fasen verdeeld. Uiteraard is het mogelijk om deze punten naar uw wens aan te passen en bij te stellen


Fase 1 :
-   Kennismaking en bespreken bouwplannen
-   Uitbrengen van eventuele offerte
-   Raadplegen van het bestemmingsplan
-   Voorlopig ontwerp maken en bespreken

-   Maken van definitief ontwerp en laten toetsen door de gemeente op bestemmingsplan en welstand


Fase 2
-   Maken van de aanvraagtekeningen

-   Zorgen voor de benodigde berekeningen volgens het bouwbesluit
-   Zorgen voor van de constructieve berekeningen en -tekeningen
-   Digitaal invullen en indienen van de bouwaanvraag (omgevingsloket)


Alles gebeurt met een professionele en deskundige aanpak, en voor een redelijke prijs.
Heeft u plannen voor bouw of verbouw of wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend informatief en oriënterend gesprek.


Bouwkundig Tekenburo H.J. Penninkhof zet zich in voor een prettige samenwerking, met als doel de
beste realisatie van uw plannen!